Các cấp VIP

Thứ 4 ngày 16/01/2019

Quý Anh Hùng thân mến, khi tham gia Bá Đao Nhất Kiếm, Quý Anh Hùng  sẽ nhận được rất nhiều đặc quyền khi nâng cấp VIP của mình. Sau đây BQT Bá Đao Nhất Kiếm sẽ gửi tới chư vị Quý Anh Hùng chi tiết về từng cấp VIP.